Pieteikties jaunumu saņemšanai

Kontakti

Juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, Latvija
Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601, Latvija
Tālrunis: 64623693
Fakss: 646 28089
E-pasts: eveikals@rgk.lv

 

Rekvizīti

Banka:        A/s Citadele banka
Nor./konts: LV53 PARX 0012 4833 7000 1
Kods:          PARXLV22

Banka: A/s SEB Banka 
Nor./konts: LV88 UNLA 0050 0001 2953 8
Kods: UNLALV2X

Banka: A/s Swedbank
Nor./konts: LV 86 HABA 0551 0201 6942 5
Kods: HABALV22